Please be informed that our online shop uses cookies technology and does not collect automatically any information, except for the information contained in these files ("Cookies")

Regulamin sklepu internetowego Ryłko Fashion

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

§1

Postanowienia ogólne

1.1. Na stronie www.rylkofashion.pl oferujemy Państwu nabycie towarów firmy F.P.H. „RYŁKO” Marek Ryłko z siedzibą w Kętach, przy ul. Kęckie Góry Południowe 30, 32-650, NIP 549-100-42-91 (dalej: Sprzedawca).

1.2. Na www.rylkofashion.pl umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.

1.3. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku zamówień zagranicznych prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki oraz czasu realizacji zamówienia.

§2

Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy

2.1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

2.2. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

2.3. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Prezentowane ceny są cenami końcowymi, podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.

2.4. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

2.5. Zamówienia można składać poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.6. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

2.7. Złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku następuje w chwili kliknięcia przycisku „potwierdź zamówienie”. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.

§3

Płatności

2.1. Oferujemy następujące rodzaje płatności:

  1. gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera,

  1. szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) Przelewy24.pl,

  1. tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w PKO BP S.A. – Oddział 1 w Bielsku-Białej, numer konta: w tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia,.

Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

3.2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

§4

Dostawa towaru

4.1. Zamówiony towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firma kurierska) lub udostępnia do odbioru osobistego przez klienta w sklepie firmowym w Bielsku-Białej, przy ul. Konfederatów Barskich 10, 43-300.

4.2. Zamówione przez Państwa towary wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy (za wyjątkiem płatności za pobraniem) niezwłocznie, do 2 dni roboczych od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.3. W przypadku płatności za pobraniem, towary zostaną do Państwa wysłane niezwłocznie, do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4.4. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

4.5. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu), w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta oraz na stronie internetowej w zakładce „Koszty dostawy” [LINK]. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.

4.6. Dostawa towaru następuje na adres wskazany w trakcie procedury składania zamówienia.

4.7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli paczka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki oraz sporządzenie protokołu szkody, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 788 206 061. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

4.8. Istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji,

§5

Zwrot towaru - ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu

5.1. Mają Państwo prawo jako osoba fizyczna (Kosument) odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Zwracany produkt nie może jednak nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany, a towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów, towar nie zostanie przyjęty.

5.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

5.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.:

Ryłko Fashion

ul. Konfederatów Barskich 10

Bielsko-Biała, 43-300

tel. +48 788 206 061

adres e-mail: sklep@rylko-fashion.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego do nas listownie lub drogą elektroniczną.

  1. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza [LINK] odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  1. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [LINK].

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5.7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Ryłko Fashion,

ul. Konfederatów Barskich 10

Bielsko-Biała, 43-300

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6

Reklamacje

6.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

6.2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

6.3. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać listownie na adres:

Ryłko Fashion,

ul. Konfederatów Barskich 10

Bielsko-Biała, 43-300

6.4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6.5. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.6. O wyniku postępowania reklamacyjnego powiadomimy Państwa mailowo lub telefonicznie.

6.7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy (w tym za koszty dostaw).

6.8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

6.9. Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

  1. uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;

  2. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży niezgodnie z przeznaczeniem (zasady prania, itp.);

  3. wygoda odzieży.

6.10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.11. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@rylko-fashion.pl lub telefonicznie: +48 788 206 061. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

§7

Ochrona prywatności

7.1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

7.3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

7.5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” [LINK] na stronie Sklepu.

7.6. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§8

Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

8.3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.rylkofashion.pl (zakładka „Regulamin”).

8.4. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 roku.